De avonturen van een thuisblijfmama in het buitenland!

Disclaimer/ Privacyverklaring (AVG)

Disclaimer/ Privacyverklaring (AVG)

Bedankt voor je bezoek aan alovelyadventure.nl

Al het onderstaande is van toepassing op de website die je op dit moment bekijkt (alovelyadventure.nl). Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met deze disclaimer en eventuele wijzigingen daarvan.

De standpunten en meningen op deze website, zijn persoonlijk en van mij, Sylvia. Deze staan los van eventuele officiële standpunten van bedrijven of organisaties die ik vermeld.

Ik probeer alle zorg in acht te nemen om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Ik heb geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijs iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook.

Privacybeleid

Persoonsgegevens
Alovelyadventure kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat jij gebruik maakt van de diensten van mijn website, omdat jij wel eens een reactie achterlaat onder een artikel of een vraag stelt via het contactformulier. Alovelyadventure verwerkt daarbij je opgegeven naam, je e-mailadres en IP-adres.
Waarom?
Alovelyadventure verwerkt deze gegevens om in contact te komen indien gewenst. Denk hierbij aan een winactie waarbij jij participeert en je je naam opgeeft. Indien je hebt gewonnen neem ik via jouw opgegeven e-mailadres contact op.

Bewaren van gegevens
Alovelyadventure bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het bovenstaande te realiseren. In de praktijk doe ik vrijwel niks met de informatie die jij mij geeft. Sowieso worden gegevens niet langer dan een jaar bewaard indien wij geen overeenkomst samen hebben, conform de wettelijke verplichting.

Gegevens aan derden
Alovelyadventure verstrekt de gegevens die jij mij geeft niet aan derden, alleen als dit nodig is om mijn overeenkomst met jou te uit te voeren of als ik daarmee moet voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij weer aan die winactie; wanneer jij een product wil winnen dat beschikbaar is gesteld door een bedrijf kan jij alleen profiteren als ik jouw – zelf verstrekte gegevens – deel met dat bedrijf.

Cookies

delete-cookies-comic

Nee, ik heb het nu niet over die dingen die je kan eten ?.
Voor een zo goed mogelijke werking van alovelyadventure.nl worden cookies gebruikt.

Ik zal je in het kort uitleggen wat cookies zijn, waar mijn website ze voor gebruikt en waarvoor het dient.

Wat zijn nou cookies?

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Google Analytics

Alovelyadventure maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van alovelyadventure bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Tevens kan je hier het privacybeleid van Google Analytics vinden. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt. Daarnaast om rapporten over de website aan alovelyadventure te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Ik, als eigenaar van alovelyadventure heb hier geen invloed op. Ik, als eigenaar van alovelyadventure, geef Google geen toestemming om via alovelyadventure verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Dit allen geldt tevens voor affiliatie programma’s waarbij alovelyadventure aangesloten zit.

Websitebezoek
Op alovelyadventure worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Alovelyadventure gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering
Jij hebt als bezoeker recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen indien dat van toepassing is. Denk hierbij aan een reactie die je verwijderd wil hebben bij een oud artikel. Jij kan dan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@alovelyadventure.nl Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen de gestelde termijn van vier weken, op je verzoek reageren.

SSL Certificaat
Alovelyadventure neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. alovelyadventure maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als jij de indruk hebt dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien jij meer informatie wenst over de beveiliging van door alovelyadventure verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij via info@alovelyadventure.nl

Social Media buttons

Om het jou zo makkelijk mogelijk te maken om berichten op deze website te delen via/op Social Media. Heb ik een aantal buttons (Instagram, Facebook Pinterest en Twitter) geplaats.

De verschillende Social Media kanalen gebruiken een code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze Social Media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste Social Media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Uitschakelen en/of verwijderen van de cookies.
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Je kan eventueel de help-functie van je browser gebruiken om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Inzagerecht
Uiteraard heb je het recht om inzicht, correctie en verwijdering van je gegevens te vragen. Ik verwerk geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. Ik heb echter ook geen invloed op het gebruik van de cookies door de Social Media kanalen. De gegevens die ik door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Copy right

Indien je artikelen of passages uit artikelen van mij gebruikt is dat prima en op eigen verantwoording. Wel is het dan zo netjes om een verwijzing naar mijn blog/artikel op te nemen in jouw tekst of referentielijst.

De foto’s op deze blog zijn, mits niet voorzien van andere bron, door mij gemaakt en voorzien van copy right. Wil je hier gebruik van maken dan kan dit alleen met vooraf gevraagde toestemming. Dit kan via het contactformulier.

Indien je van mening bent dat teksten, afbeeldingen en logo’s, of namen en merken, die gebruikt en vertoond worden op deze website, eigendom zijn van jouw of van jouw bedrijf terwijl dit niet zo of onjuist is vermeldt, stuur mij dan een reactie zodat ik dit kan aanpassen.

Reacties

Bezoekers hebben de mogelijkheid een reactie te geven bij geplaatste artikelen. Deze reacties vallen onder de verantwoording van de schrijver, zodat ik hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt. Reacties worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten.

Het wordt niet gewaardeerd onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze website te verzenden of daarop openbaar te maken.

Alovelyadventure.nl behoudt zich het recht reacties naar eigen inzicht te weigeren of in te korten, zonder opgaaf van redenen.

Samenwerkingen

Het is mogelijk om samenwerkingen aan te gaan met alovelyadventure.nl. Dit kan bijvoorbeeld gaan om product reviews, advertenties of winacties. Hierbij wordt echter wel aangegeven dat het gaat om een samenwerking als het gaat om een gekregen product of bij een betaalde post.

In sommige artikelen wordt er gewerkt met affiliate links. Dit betekend dat als er een verkoop plaats vindt ik hier een klein percentage van ontvang.

Let wel op: het maakt voor jouw aankoop qua prijs geen verschil, je betaalt zelf niet meer wanneer je via mijn affiliate link iets koopt.
Je steunt mij en mijn blog dus eigenlijk gratis wanneer je wel via een affiliate link iets koopt. (Ik zou het natuurlijk super vinden als jullie dit doen. Dan heeft Zoë weer een klein zakcentje om speelgoed te kopen;))
Wanneer je dit geen prettig idee vindt is dat natuurlijk ook helemaal niet erg!
Als je dit liever niet wil, dan kun je de betreffende website zelf intypen in je browser, of ernaar Googelen, op die manier ontvang ik geen commissie over jouw aankoop.

Op alovelyadventure.nl wordt gehandeld in overeenstemming met de Gedragscode Sociale media. Dit betekend dat er boven en onder iedere post de volgende tekst wordt geplaatst.

“Dit is een gesponsorde post, voor meer informatie zie de disclaimer.”

N.B.

De nieuwe privacywet treedt vanaf 25 mei 2018 in werking. Ik heb zo goed mogelijk geprobeerd te voldoen aan deze wet. Er is echter nog veel onduidelijkheid over wat een blogger precies moet doen om aan de eisen van de wet te voldoen.

Dit komt mede doordat er zoveel verscheidenheid is bij bloggers; de één verdiend er zijn of haar brood mee, voor de andere is het een hobby en daartussen zitten nóg weer heel veel bloggers.

Mijn blog is voor mij een hobby. Ik heb (nog) geen winstoogmerk. Ondanks dat ik heel erg mijn best heb gedaan op deze privacyverklaring, kan ik natuurlijk niet uitsluiten dat ik iets vergeten ben of dat ik ergens niet van op de hoogte was. Ik vind mijn eigen privacy belangrijk en kan de privacy van mijn lezers natuurlijk ook alleen maar heel belangrijk vinden.

Als je toch iets vindt wat niet in deze verklaring wordt beschreven, zou ik het erg op prijs stellen dat je mij daarvan op de hoogte stelt. Je kunt mij bereiken op info@alovelyadventure.nl